Sustainable Sourcing Scan

Een unieke tool waarmee u de duurzaamheid van uw inkoop kunt meten

Verminder uw risico´s en voeg meerwaarde aan uw bedrijf toe.

DE RISICO'S

Door de druk van politieke discussies en maatschappelijke organisaties ontstaat er behoefte aan neutraal en getoetste informatie. De Sourcing Scan geeft u een onafhankelijke analyse van uw prestaties op het gebied van duurzaam inkopen. Deze informatie kan gebruikt worden in uw communicatie en voortgangsrapportages.

DE TOEGEVOEGDE WAARDE

De toenemende vraag naar duurzame bloemen en planten geeft uw organisatie de gelegenheid te groeien. De Sourcing Scan helpt u bij het verbeteren van uw marktpositie en te onderscheiden van uw concurrentie.

Vertrouwd & Makkelijk in gebruik

DE SOURCING SCAN MAAKT GEBRUIK VAN HET FLORIDATA PORTAL

Floridata is een onafhankielijk kennis- en dataplatform voor de sierteeltsector. Floridata garandeert volledig vertrouwelijke behandeling. Bovendien hebben alleen gebruikers toegang tot hun eigen geverifieerde resultaten.

4 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR HET INTERPRETEREN VAN UW RESULTATEN

 • 1. INPUT HANDELAAR

  Aan de deelnemers van de tool wordt verzocht de gegevens digitaal aan te leveren. Gegevens over de gekochte producten (VBN en GPC code), volumes en leveranciers (GLN – code of veilingnummer) moeten worden verstrekt, evenals informatie over het land van herkomst. Prijsinformatie is niet vereist.

 • 2. ANALYSIS & CROSS-CHECK

  Op basis van de verstrekte gegevens berekent de tool het aandeel duurzaam geproduceerd product. Hiervoor wordt het internationaal erkende en goedgekeurde FSI mandje met duurzame labels als norm gehanteerd. De producten moeten worden gecertificeerd met ten minste één van de milieucertificaten uit het FSI mandje met duurzame labels. Producten uit ‘hoge risico’ landen (risicoclassificatie lijst BSCI landen) moeten worden gecertificeerd met zowel een milieu- als een sociaal certificaat.

 • 3. UITKOMSTEN

  Nadat de tool gecontroleerd heeft of de leveranciers gecertificeerd zijn, het land van productie en de certificering overeenkomt met het FSI mandje, vertaalt het de resultaten (in volume en het percentage van verantwoorde producten) naar een eenvoudig multi-level dashboard. De resultaten kunnen worden weergegeven in volumes of percentages en kunnen worden gecategoriseerd per productgroep, naar kweker of per land.

 • 4. HET INTERPRETEREN VAN DE RESULTATEN

  Op het dashboard worden de resultaten met afbeeldingen en percentages weergegeven. Om de resultaten op basis van uw doelstellingen te interpreteren is het mogelijk om de weergave te personaliseren en specifieke selecties aan te geven. Bijvoorbeeld een bepaalde periode, een product of een bepaalde teler. De rangschikking in een categorie wordt gebaseerd op het gekochte volume, maar wordt ook beïnvloed door de negatieve invloed van een bepaald product/ teler/ herkomst op uw algehele prestaties.

VOORDELEN

WAT JE KAN DOEN MET DE SUSTAINABLE SOURCING SCAN

De Sourcing Scan geeft een onafhankelijke analyse van uw duurzame inkoop prestaties die u kunt gebruiken om te verbeteren, te communiceren en te monitoren.

WORDT TOONAANGEVEND IN DE SECTOR

Verbeter uw duurzaamheidsprestaties en onderscheid u van uw concurrenten.

MINIMALISEER RISICO’S IN UW AFZET KANAAL

Identificeer uw uitdagingen op gebied van duurzaamheid stel concrete plannen op om uw duurzaamheid verder te ontwikkelen.

WEES TRANSPARANT

Gebruik onafhankelijke en goed onderbouwde resultaten voor de communicatie met uw klanten en het opbouwen van een goede klantrelatie.

STUUR OP INNOVATIE EN GROEI

Stimuleer vernieuwing in het afzetkanaal en verbeter de beschikbaarheid en de afzet van duurzame producten.

Pricing

Minimale investering. Maximaal rendement.

De Sustainable Sourcing Scan wordt gefaciliteerd door Floridata, waar u toegang krijgt tot een hoogwaardig tool tegen gereduceerde kosten.

KOSTENDEKKEND: GEEN WINST OOGMERK

De Sourcing Scan wordt mogelijk gemaakt door:

Het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) verbindt voorlopers in de sierteeltketen. Kwekers, Handelaren, Retailers, Standaarden, NGO’s en overheden werken binnen FSI intensief samen om volumes van duurzaam verhandelde producten te vergroten en om impact te realiseren op de belangrijkste onderwerpen. De gezamenlijke ambitie is min het jaar 2020 90% van het verhandelde volume duurzaam te laten zijn.

FSI -

Floridata is een onafhankelijk kennis- en dataplatform voor de sierteeltsector. Zij huizen de tool op hun platform. Als een ’Trusted Third Party’ voor de Sourcing scan, garandeert zij de betrouwbaarheid van de gegevens en van de Sourcing Scan.

FLORIDATA -

VGB is de Nederlandse Vereniging van Groothandel in Bloemkwekerijprodukten (VGB). Zij zijn eigenaar van de tool. Een van de vier belangrijkste punten voor de VGB in de lange-termijn strategie is het creëren van ‘de meest efficiënte en duurzame nationaal en internationaal supply chains voor bloemen en planten’.

VGB -

Floricode: Eén loket voor de registratie en codering van sierteeltproducten. Eén instantie die standaarden ontwikkelt en beheert, die alle gebruikers in de keten, telers, handelaren, veredelaars, logistiek dienstverleners en veilingen en hun softwareleveranciers, in staat stelt commerciële, logistieke en financiële informatie met elkaar uit te wisselen.

FLORICODE -

Union Fleurs is de International Flower Trade Association. De kerntaak van Union Fleurs is het vertegenwoordigen, promoten en behartigen van de wereldwijde belangen van de handel in de internationale sierteelt.

UNION FLEURS -

IDH – Het Initiatief Duurzame Handel begeleid publiek-private, precompetitieve veranderingstrajecten in 18 verschillende sectoren. Als onderdeel van haar bloemen programma is IDH co-financier van de Sourcing Scan.

IDH -

– Veelgestelde vragen –

Wat is het FSI mandje met duurzame labels?

Het FSI mandje met duurzame labels is de internationale norm voor duurzame inkoop. Het mandje, opgesteld door FSI leden, stimuleert transparantie en het vergelijkbaar maken van de labels. Het FSI mandje bevat labels die:
1. Transparant zijn over de criteria die gepubliceerd zijn in de ITC Standardsmap;
2. Gebenchmarkt zijn door GlobalGAP en/of GSCP voor milieu en/of sociale criteria, auditmethodes en audit processen;
3. Voldoen aan de vereiste niveaus voor Social (GSCP – B -niveau of hoger) en Milieu (Global GAP gelijkwaardig of hoger).

Kan ik over mijn eigen resultaten communiceren?

Gebruikers zijn vrij om hun resultaten te gebruiken voor communicatie en strategische doeleinden. Zodra de data uit het platform zijn opgehaald, zijn Floridata en ande betrokken partijen hier niet langer verantwoordelijk voor.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Alle gegevens die door de tool zijn verwerkt worden vertrouwelijk behandeld. Alleen gebruikers hebben toegang tot hun eigen gegevens en resultaten. De eigen resultaten zullen in geen geval worden gepubliceerd of openbaar gemaakt worden.

Moet ik lid zijn van Union Fleurs of VGB om de tool te kunnen gebruiken?

De Sustainable Sourcing Scan is beschikbaar voor alle handelaren in sierteeltproducten (snijbloemen, snijgroen en potplanten). De jaarlijkse vergoeding dekt alle kosten die verband houden met de ontwikkeling en het beheer van de tool. Er is geen winstoogmerk. De Scan is ontwikkeld voor groothandelaren maar ook toegankelijk voor detailhandel.

Huidige gebruikers

CONTACT